1 เข้าสู่เว็บศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษประกาศรับสมัครเด็กพิการเพื่อรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2558 เข้าสู่เว็บ กศน. กลุ่มเป้าหมายพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เข้าสู่เว็บห้องเรียนห้องเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง เข้าสู่เว็บห้องเรียนคู่ขนาน เข้าสู่เว็บศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

364 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร.045-617401 , 045-617117
Design by: AVA special

copyright 2003 © Webmaster : sunan_chom@sisaketspecial.go.th® ----> TEL.045-617401