Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

แผนพัฒนาชีวิตคนพิการ จ.ศกร่าง แผนพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

มฐ การศึกษาของสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แผนพัฒนาฯ ศกศ.ศรีสะเกษแผนพัฒนาการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

งานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อฯงานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ

บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

เข้าสู่ระบบสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้87
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้204
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้824
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา902
mod_vvisit_counterเดือนนี้2552
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา5168
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด152881

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 23.22.240.119
,
Today: ม.ค. 19, 2018

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน  2560  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

จากกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ  การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

 

เรื่อง  กำหนด  หลักเกณฑ์และวิธีการ  การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไปนั้น  โดยสาระของประกาศคือ  คนพิการที่จะได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาต้องได้รับการคัดกรองตามแบบที่กำหนด  ผู้ดำเนินการคัดกรองต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงกำหนดให้มีการอบรมตามหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามแบบที่แนบท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาได้รับการรับรองว่าเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาและได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครอบคลุมและทั่วถึงต่อไป

ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มีองค์ความรู้และแนวทางในการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ได้


มูลนิธิคุณพุ่มฯมอบทุนการศึกษา ให้เด็กออทิสติกและพิการ ประจำปี 2560

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงิน การคลัง การพัสดุและระเบียบวินัยข้าราชการครู

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงิน การคลัง การพัสดุและระเบียบวินัยข้าราชการครู

ณ ห้องประชุมดอกลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสู่ระบบโรงเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสู่ระบบโรงเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดอกลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน  2560  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

จากกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ  การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำลูกประคบและกายภาพบำบัดเพื่อพัฒนาสุขภาพของเด็กพิการ

ปัจจุบันเด็กพิการที่รับบริการกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และการทรงตัว เช่น มีอาการเกร็ง  ข้อต่อต่างๆติดยึด  ส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ เด็กพิการประเภทนี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถในการดำรงชีวิตประจำวันได้มากที่สุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างการ หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จำเป็นต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูทางด้านการแพทย์นอกเหนือจากการบำบัดฟื้นฟูโดยกระบวนการทางการศึกษา เช่น การกายภาพบำบัดโดยการใช้ลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต บรรเทาอาการเกร็ง ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการด้านอื่นๆ  อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

>>การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

>>วีดีโอสอนติดตั้ง IEP ONLINE

>>ห้องเรียนวอลดอร์ฟศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ อายุ 0-7 ปี

>>ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

>>วีดีโอการให้บริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ

>>รายการบุญไม่จำกัด ออกอากาศ วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557

>>รายการบุญไม่จำกัด ออกอากาศ วันอังคารที่ 17 เมษายน 2557

>>รายการบุญไม่จำกัด ออกอากาศ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2557

>>รายการบุญไม่จำกัด ออกอากาศ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2557