Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

แผนพัฒนาชีวิตคนพิการ จ.ศกร่าง แผนพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

มฐ การศึกษาของสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แผนพัฒนาฯ ศกศ.ศรีสะเกษแผนพัฒนาการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

งานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อฯงานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ

บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

เข้าสู่ระบบสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้87
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้204
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้824
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา902
mod_vvisit_counterเดือนนี้2552
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา5168
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด152881

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 23.22.240.119
,
Today: ม.ค. 19, 2018

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม

คนพิการ

2. วางแผนกำหนดนโยบาย และแผนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการให้สอดคล้องกับ

นโยบายการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการแห่งชาติ และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

3. จัดทำ ส่งเสริม และประสานงานการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้

แก่คนพิการและแผนบริการเฉพาะครอบครัว

4. จัดระบบส่งต่อคนพิการ และสร้างเครือข่ายการทำงานกับสถานศึกษาและชุมชน

ในพื้นที่

5. จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความ

ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมถึงการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา

6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อคนพิการ

ระดังจังหวัด

7. ประสารงานด้านการศึกษาเพื่อคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. จัดทำและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในจังหวัด

9. จัดทำรายงายงานการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการในจังหวัด

10. จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อคนพิการในจังหวัด

11. จัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ (เด็กเจ็บป่วย-

เรื้อรังในโรงพยาบาล)

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มูลนิธิคุณพุ่มฯมอบทุนการศึกษา ให้เด็กออทิสติกและพิการ ประจำปี 2560

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงิน การคลัง การพัสดุและระเบียบวินัยข้าราชการครู

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงิน การคลัง การพัสดุและระเบียบวินัยข้าราชการครู

ณ ห้องประชุมดอกลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสู่ระบบโรงเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสู่ระบบโรงเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดอกลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน  2560  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

จากกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ  การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำลูกประคบและกายภาพบำบัดเพื่อพัฒนาสุขภาพของเด็กพิการ

ปัจจุบันเด็กพิการที่รับบริการกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และการทรงตัว เช่น มีอาการเกร็ง  ข้อต่อต่างๆติดยึด  ส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ เด็กพิการประเภทนี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถในการดำรงชีวิตประจำวันได้มากที่สุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างการ หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จำเป็นต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูทางด้านการแพทย์นอกเหนือจากการบำบัดฟื้นฟูโดยกระบวนการทางการศึกษา เช่น การกายภาพบำบัดโดยการใช้ลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต บรรเทาอาการเกร็ง ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการด้านอื่นๆ  อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

>>การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

>>วีดีโอสอนติดตั้ง IEP ONLINE

>>ห้องเรียนวอลดอร์ฟศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ อายุ 0-7 ปี

>>ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

>>วีดีโอการให้บริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ

>>รายการบุญไม่จำกัด ออกอากาศ วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557

>>รายการบุญไม่จำกัด ออกอากาศ วันอังคารที่ 17 เมษายน 2557

>>รายการบุญไม่จำกัด ออกอากาศ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2557

>>รายการบุญไม่จำกัด ออกอากาศ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2557